mish-mash-mag.com
РАБОТНО ВРЕМЕ

 „ИНТЕГРАЛ“-кв.Възрожденци тел.0884684332;от 8.00 до 18.00 зимно до 19.00 лятно,събота от 8.30 до 16.00,неделя от 9.00 до 14.00

„АПТЕЧНО“-бул.България до гарата тел.0885600672; от 8.00 до 17.30 зимно до 18.00 лятно събота до 16.00

„РИЛА“-ул.Сан Стефано,бл.Рила1-тел 0882219441; от 8.00 до 17.30 зимно до 18.00 лятно събота до 16.00

„ТИНА“-ул.Хан Аспарух 1 на пазара тел. 0888009282;от 8.00 до 17.10 зимно и лятно събота до 16.00

Към началото